Vælg antal

Pris 252 kr.

Produktbeskrivelse

Fremgangsmåde:

 

Det er vigtigt, at såvel træ som olie har en temperatur på min. 15 °C, dog helst omkring 20 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Slib gamle og tidligere behandlede overflader med sandpapir korn 180. Støvsug overfladen grundigt og følg herefter brugsanvisningen.

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

1. Træoverfladen slibes med sandpapir 120-180. Støvsug træet fri for slibestøv.

2. Træoverfladen rengøres grundigt i Trærens blandet med vand i 1:20. Efter afrensning skal træet tørre i min. 12-24 timer ved 20°C.

3. Olien omrøres grundigt før og under brug. Spande med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle.

4. En passende mængde olie fordeles med pensel i et jævnt og dækkende lag. Om muligt bør bagsiden af træet have mindst én gang olie.

5. Vent i ca. 30 minutter mens olien trænger ind i træet. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder.

6. Polér med Håndskrubber Flex i træets længderetning.

7. Herefter tørres al overskydende olie af med en fnugfri bomuldsklud. Overfladen skal være helt fri for overskydende olie.

8. Træoverfladen bør behandles 2-3 gange inden den tages i brug. Ved sidste behandling kan der med fordel slibes i den våde olie med vådslibepapir korn 320-400 inden aftørring med fnugfrie bomuldsklude.

9. Efter 12-24 timer ved 20°C ved 20 grader er olien brugstør. Træoverfladen må i den periode ikke påvirkes med vand. Olien er først helt gennemhærdet efter 7 dage ved 20°C. og skal i den periode behandles med forsigtighed. Spildt væske skal straks tørres op.

 

Fugtigheden i træet bør maks. være 18%. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Træoverfladen vedligeholdes som minimum 1 gang om året eller efter behov. Det kan med fordel gøres med Køkkenbordsolie eller med Trip Trap Plejegel. Ved mere dybdegående renovation følges