Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Farvehuset.

Vi leverer til adresser i Danmark.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Farvehuset Roskilde. Alle priser er angivet pr. rulle/enhed, inklusive moms.

Vi tager forbehold for fejl i priser, numre o.lign., afvigelser i farvegengivelser - der skal påregnes en vis unøjagtighed i farven fra din skærm, til den reelle farve på malingen/tapetet. Du er altid velkommen i butikken til at kigge nærmere på produkterne i butikken: Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde

Hvis du skal male/sætte tapet op i rum med særlig belastning, bør du først tale med fageksperterne hos Farvehuset Roskilde - tlf. 4636 1666.


Leveringstidspunkt og transport
Levering af produkter fra Farvehuset anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret.

Leveringstid
Vi afsender altid varerne så hurtigt som muligt, efter ordreafgivelse. Der går normalt 1-3 dage fra bestilling og til du har modtaget dine varer, ved tapeter skal der dog beregnes 2-12 dage - kontakt os evt. for nøjagtigt leveringstidspunkt.
Leveringsomkostninger fra 69,-  Levering er gratis ved køb over 499,00

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt hos Farvehuset, overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Hvis der ikke er nogen til at modtage varen, tager fragtmanden den med igen - og du kan herefter hente varen på fragtmandens nærmeste logistik / opsamlingssted. Du kan tilvælge at fragtmanden må stille varen ved din dør/i opgang. Risikoen for varen overgår til dig, når fragtmanden stiller varen ved din dør/i din opgang.

Reklamation

Købeloven giver reklamationsret i 24 måneder. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Farvehuset, skal påberåbes i rimelig tid efter at du har opdaget fejlen. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt og inden 14 dage rette henvendelse til Farvehuset. Opdager du efter udpakning, at varen er behæftet med fejl, skal du returnere varen til Farvehuset (sendes som almindelig pakke med Post Danmark – gem kvitteringen som et bevis på, at du har sendt pakken) sammen med dit bankkontonummer. Vi vil så indsætte portobeløbet for returforsendelsen samt sende dig en ny/korrekt vare hurtigst muligt. Husk at indpakke dine varer rigtig godt. Posten er tit hård ved pakkerne.

Beskadiget vare
Hvis du ved levering kan se, eller har mistanke om, at varen er beskadiget skal du nægte at modtage varen, og med det samme rette henvendelse til Farvehuset. Så sender vi hurtigst muligt en ny vare. Hvis du opdager at varen er beskadiget efter du har pakket den ud, skal du returnere varen til Farvehuset sammen med dit bankkontonummer. (sendes som almindelig pakke – gem kvitteringen som et bevis på, at du har sendt pakken). Derefter refunderer vi portobeløbet for returforsendelsen og sender dig en ny vare hurtigst muligt.

Prøver
Du kan bestille tonede malingsprøver, men vi sender desværre ikke tapetprøver ud. Du har altid 14 dages fuld returret på produkter købt hos Farvehuset der ikke er specialtilrettede (som f.eks. en spand tonet maling er). Du skal blot huske at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du kan se prøver på samtlige produkter i Farvehuset Roskilde.

Betalingskort
Du kan betale med dankort, mobilepay og en række internationale betalingskort hos farvehuset.dk
Alle priser er i DKK og angivet inklusive moms.

Betaling
farvehuset.dk trækker beløbet fra dit betalingskort, når varerne afsendes. Ikke før.

Farvehuset overholder alle gældende regler for køb via internettet og handler via et meget sikkert og pbs-godkendt betalingsmodul. Den kvittering som du automatisk får tilsendt ved køb med kreditkort, er din garanti for, at du har købt og betalt varen. Ligeledes kan du se beløbet der trækkes på din dankortudskrift fra banken. NB: Forbrugerstyrelsen anbefaler kreditkortbetaling frem for bankoverførsel da det giver større sikkerhed for kunden.

Fortrydelsesret
Når du køber produkter hos farvehuset.dk har du 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv betale for at returnere varen. Husk at indpakke dine varer rigtig godt. Posten er tit hård ved pakkerne.

Alle typer maling der er specialtonet efter kundens anvisninger tages ikke retur - dette gælder også Detale CPH produkter.

Returadressen er:

Farvehuset Roskilde
Helligkorsvej 11
4000 Roskilde

Returbeløb refunderes til det kort du har benyttet ved købet.

 

Fortrolighedspolitik

For at handle hos os skal du oplyse dit navn, email og adresse. Vi bruger dette kun i forbindelse med at sende din ordre til det rette sted, sende dig en mail med en ordrebekræftelse og en update på email om, når din ordre er sendt.

Farvehuset forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet.
Farvehuset vil aldrig afsløre eller dele information om kunder til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at gennemføre en transaktion og sende den bestilte vare.
Farvehuset vil ikke sælge eller dele dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data med nogensomhelst.

Vi vil aldrig videregive dine informationer til en tredje part og aldrig dele dine data andetsteds.
Vi vil aldrig sende dig uønskede mails. Du modtager kun mails fra os, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
Vi gemmer kun dit navn, email og adresse i vores system af regnskabsmæssige årsager i henhold til bogføringsloven.


Webshoppen drives og ejes af:
Farvehuset Roskilde, Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde
Email: [email protected]
Tlf: 4636 1666
CVR: 10046416
 __________________________________________________________________________________

The following Terms and Conditions applies to all deliveries from Farvehuset.

We deliver to addresses in Denmark.

Documentation and guidance

If there are product descriptions and manuals for the product, these will follow the delivery.

We accept no liability for deviations in color reproductions - there must be anticipated to some inaccuracy in the color from your screen to the real color of the actual product. You are always welcome to look at samples in our store: Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde

If you are painting/wallpapering rooms with unusual or hight maintainance conditions, please consult our experts at Farvehuset Roskilde - tel +45 4636 1666.

Delivery and transport
Delivery of products from Farvehuset, is considered complete when the consumer has received the goods supplied.

Delivery
We always dispatch goods as soon as possible after ordering. It usually takes 1-2 days from ordering, until you have received your goods, however, expect longer delivery period for wallpapers.

The risk of the goods
The risk of goods bought from Farvehuset, is transferred to you as a consumer at the time of delivery.

Complaints

Any errors or shortcomings in prices, deliveries from Farvehuset, must be notified within a reasonable time after you've discovered the error. If you find a mistake, you must quickly and within 14 days to contact Farvehuset. If you notice faulty goods, please return the item to Farvehuset (save your receipt as proof that you sent the package) along with your bank account number. We will then refund the amount of postage for return shipping and send you a new, correct item as soon as possible. Remember to wrap your items very well. Shipping can be hard on the packages.

Damaged goods

If you see or suspect that the goods are damaged at delivery, please refuse the product and immediately contact Farvehuset. Then we'll ship a replacement as soon as the returned goods are received. If you notice that the item is damaged after you have unpacked it, you must return the product to Farvehuset, along with your bank account number. (Please use solid packaging - save your receipt as proof that you sent the package). Then we'll refund the postage amount for return shipping and send you a new product as soon as possible.

Samples

We're unable to send wallpapersamples, but you always have 14 days to return wallpaper purchased from farvehuset.dk. Just beware that you have to return the item in same condition as received.

Payment
You can pay by Visa/Dankort and Paypal.


Farvehuset is compliant with all applicable rules for Internet purchases and transactions via a highly secure and pbs-approved payment module. The receopt that you automatically will receive by purchasing by credit card or Paypal, is your guarantee that you've bought and paid for the goods. Similarly, you can see the amount that is deducted from your credit card statement from the bank. NB: the Danish Consumer Agency recommends credit card payment as opposed to bank transfer, as it provides greater security for the customer.

Returns
When buying wallpapers at farvehuset.dk, you have 14 days to regret your order, valid from the day you received the goods. You are obliged to return the item in same condition as it is received and you must pay for returning the goods. Remember to wrap your items very well. Shipping is often hard on the packages.

Any products in any way, shape or form customised/toned specifically to the customer is non-returnable.

Return address is:

Farvehuset Roskilde
Helligkorsvej 11
4000 Roskilde
DENMARK

Remember to provide your accountdetails when returning goods as we may refund your money to your bank account.

The webshop is operated and owned by:
Farvehuset Roskilde, Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde, Denmark
Tel: +45 4636 1666
CVR: 10046416